abcd10000ef
alimentació biologia cultura diversitat 10000anys escola família

 


Capítol I Justificació i objectius del programa
Capítol II Com es participa en el programa abcd10000ef
Capítol III La protecció dels recursos genètics domèstics
Capítol IV Il·lustració del procés de deshidratació de llavors (power point)
Capítol V Temari abcd10000ef
Capítol VI Espècies domèstiques que es troben a Catalunya
Crèdits